CBTx ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ไปสุพรรณ ฉันครอบครัว

งานปิดทองฝังลูกนิมิต(วัดมาบประดู่)

เที่ยวสวนไผ่กิมชุม โคราช

เที่ยวเขาใหญ่ Toscana Valley Khaoyai

งานไหว้ครู อาจารย์หนุน สุวรรคีรี (บ้านเกาะ)

งานนำเสนอ รพ.สต.หนองระเวียง

Time Lape รพ.สต.หนองระเวียง

งานวันแม่ (น้องวายุ)

งานนำเสนอ วัดมาบประดู่

 

Total Page Visits: 899 - Today Page Visits: 1