Site Loader

LOCATION

47/2 M.11 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
Wedding Day

งานแต่ง/งานวิวาห์     พิธีการ

   - ช่วงเช้าตักบาตรเช้า

   - จากนั้นพิธีแห่ขันหมาก

   - รับขันหมากนังสินสอด

   - เสร็จแล้วเข้าพิธีรดน้ำสังฆ์ คู่บ่าวสาว พูกข้อไม้ข้อมือ

   - หลังจากนั้นส่งคู่บ่าวสาวเข้าเรือนหอ

จากเบื้องต้นคือกำหนดการและพิธีการคร่าวๆ ของเนื้องานวิวาห์ ให้เราได้ดูแลท่าน บันทึกเรื่องราว ไว้เก็บเป็นความทรงจำให้กับท่าน หลังจากที่เจ้าภาพตกลงราคาและนัดหมายถ่ายงานจนเสร็จ สิ่งที่คุณจะได้

     • แต่งโทนสีภาพให้ทุกใบจะเน้น ปรับสี และแสงของภาพ ตามควมเหมาะสม
     • ระยะเวลาการตกแต่งรูปภาพและการกำหนดส่งงานขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของการถ่ายภาพโดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเสมอ ปกติอยู่ที่ 3 - 7 วัน
     • หากมีรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมขอให้แจ้งช่างภาพโดยตรงก่อนเริ่มงาน
     • ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของช่างภาพและผู้ว่าจ้าง โดยผู้ถ่ายภาพอาจนำภาพไปใช้เป็นผลงานการถ่ายภาพ (Portfolio) แต่ไม่ได้นำไปใช้ค้าขายในเชิงพาณิชย์
     • ช่างภาพคุยง่าย คุยรายละเอียดและตกลงก่อนถ่ายงาน
     • ส่งงานเป็นไฟล์ JPEG ผ่านทาง Flash Drive 16 G.
     • ถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน ภาพที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นภาพที่คัดเลือก และ ทำการปรับโทนสีแล้วเรียบร้อย
     • ส่งไฟล์ภาพแบบ Full size ที่สามารถนำไปอัดภาพขนาดใหญ่ได้ และไฟล์ภาพขนาดเล็กเพื่อนำไปลง Social Networks ต่างๆครับ
   
               *กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง
     
               **กรณีถ่ายภาพบุคคลและงานพิธี เป็นราคาไม่รวมชุดและช่างแต่งหน้า
     
               ***ราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาที่ใช้ช่างภาพ 1 คนเท่านั้น

Ordain

งานบวช  ต้องเหมาจ่าย 2 วัน ( ราคา X,XXX )

ช่วงพิธีการเช้า

วันที่1 ช่วงเวลา 06.00น.  - 17.00น. 

- ปลงผมนาค

- แห่งนาคกลับ

- เทศอานิสงค์

- สรงน้ำนาค

- เรียกขวัญนาค

เสร็จสิ้นพิธีการ

วันที่2 ช่วงเวลา 06.00น.  - 12.00น.

- ตักบาตรเช้า

- นาคลาทีพัก

- แห่นาค

- นาคเข้าโบสถ์

เสร็จสิ้นพิธีการ

กินเลี้ยงเย็น ( ราคา 3,XXX )

ช่าวงเวลา 18.00น.  - 21.30น.

- ในการณีกินเลี้ยงเย็นนี้จะมีส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามข้างต้น เพราะว่า การจัดฉากจะมีส่วนประกอบไปด้วยเช่น  ไฟหน้าซุ้ม หรือ Sportlight ซ้าย-ขวา ถ้าหากว่ามีการจัดฉาก/ซุ้ม ตามงานแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดงานก็ต้องจะมีด้วย

     • แต่งโทนสีภาพให้ทุกใบจะเน้น ปรับสี และแสงของภาพ ตามควมเหมาะสม
     • ระยะเวลาการตกแต่งรูปภาพและการกำหนดส่งงานขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของการถ่ายภาพโดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเสมอ ปกติอยู่ที่ 3 - 7 วัน
     • หากมีรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมขอให้แจ้งช่างภาพโดยตรงก่อนเริ่มงาน
     • ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของช่างภาพและผู้ว่าจ้าง โดยผู้ถ่ายภาพอาจนำภาพไปใช้เป็นผลงานการถ่ายภาพ (Portfolio) แต่ไม่ได้นำไปใช้ค้าขายในเชิงพาณิชย์
     • ช่างภาพคุยง่าย คุยรายละเอียดและตกลงก่อนถ่ายงาน
     • ส่งงานเป็นไฟล์ JPEG ผ่านทาง Flash Drive 16 G.
     • ถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน ภาพที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นภาพที่คัดเลือก และ ทำการปรับโทนสีแล้วเรียบร้อย
     • ส่งไฟล์ภาพแบบ Full size ที่สามารถนำไปอัดภาพขนาดใหญ่ได้ และไฟล์ภาพขนาดเล็กเพื่อนำไปลง Social Networks ต่างๆครับ
   
               *กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง
     
               **กรณีถ่ายภาพบุคคลและงานพิธี เป็นราคาไม่รวมชุดและช่างแต่งหน้า
     
               ***ราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาที่ใช้ช่างภาพ 1 คนเท่านั้น

Get a degree

งานถ่ายแบบรับปริญญา นอกรอบ ในงานรับปริญญา

ราคาครึ่งวัน X,XXX

*****รูปทั้งหมด พร้อม ปรับแต่แสง-สี ทุกรูปครับ ล้างให้ 30 รูป

ราคาเต็มวัน ราคา X,XXX

*****รูปทั้งหมด พร้อม ปรับแต่แสง-สี ทุกรูปครับ ล้างให้ 60 รูป

• แต่งโทนสีภาพให้ทุกใบจะเน้น ปรับสี และแสงของภาพ ตามควมเหมาะสม
• ระยะเวลาการตกแต่งรูปภาพและการกำหนดส่งงานขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของการถ่ายภาพโดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเสมอ ปกติอยู่ที่ 3 - 7 วัน
• หากมีรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมขอให้แจ้งช่างภาพโดยตรงก่อนเริ่มงาน
• ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของช่างภาพและผู้ว่าจ้าง โดยผู้ถ่ายภาพอาจนำภาพไปใช้เป็นผลงานการถ่ายภาพ (Portfolio) แต่ไม่ได้นำไปใช้ค้าขายในเชิงพาณิชย์
• ช่างภาพคุยง่าย คุยรายละเอียดและตกลงก่อนถ่ายงาน
• ส่งงานเป็นไฟล์ JPEG ผ่านทาง Flash Drive 16 G.
• ถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน ภาพที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นภาพที่คัดเลือก และ ทำการปรับโทนสีแล้วเรียบร้อย
• ส่งไฟล์ภาพแบบ Full size ที่สามารถนำไปอัดภาพขนาดใหญ่ได้ และไฟล์ภาพขนาดเล็กเพื่อนำไปลง Social Networks ต่างๆครับ

*กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง

**กรณีถ่ายภาพบุคคลและงานพิธี เป็นราคาไม่รวมชุดและช่างแต่งหน้า

***ราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาที่ใช้ช่างภาพ 1 คนเท่านั้น

Funeral

ถ่ายงานขาว-ดำ/งานศพ
ช่วงเวลา 06.00น.  – 15.00น.

ทำพิธีที่บ้านเสร็จแล้วเคลื่อนย้ายไปสถานที่วัด เมรุ จนจบสิ้น

 

     • แต่งโทนสีภาพให้ทุกใบจะเน้น ปรับสี และแสงของภาพ ตามควมเหมาะสม
     • ระยะเวลาการตกแต่งรูปภาพและการกำหนดส่งงานขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของการถ่ายภาพโดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเสมอ ปกติอยู่ที่ 3 - 7 วัน
     • หากมีรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมขอให้แจ้งช่างภาพโดยตรงก่อนเริ่มงาน
     • ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของช่างภาพและผู้ว่าจ้าง โดยผู้ถ่ายภาพอาจนำภาพไปใช้เป็นผลงานการถ่ายภาพ (Portfolio) แต่ไม่ได้นำไปใช้ค้าขายในเชิงพาณิชย์
     • ช่างภาพคุยง่าย คุยรายละเอียดและตกลงก่อนถ่ายงาน
     • ส่งงานเป็นไฟล์ JPEG ผ่านทาง Flash Drive 16 G.
     • ถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน ภาพที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นภาพที่คัดเลือก และ ทำการปรับโทนสีแล้วเรียบร้อย
     • ส่งไฟล์ภาพแบบ Full size ที่สามารถนำไปอัดภาพขนาดใหญ่ได้ และไฟล์ภาพขนาดเล็กเพื่อนำไปลง Social Networks ต่างๆครับ
   
               *กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง
     
               **กรณีถ่ายภาพบุคคลและงานพิธี เป็นราคาไม่รวมชุดและช่างแต่งหน้า
     
               ***ราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาที่ใช้ช่างภาพ 1 คนเท่านั้น

Profile

ถ่ายรูปโปรไฟล์ทั่วไป เวลา 4-5 ชั่วโมง ( ราคา XXX )

**หมายเหตุ** ให้ลูกค้าเลือกภาพไปอัดเอง

(เพราะเลือกให้เองอาจจะไม่ถูกใจ+ประหยัดcostของคุณลูกค้า+บางคนไม่ต้องการอัดรูปออกมา)

แต่ถ้าต้องการอัลบั้ม+กรอบด้วย เราก็ยินดีทำให้

 

     • แต่งโทนสีภาพให้ทุกใบจะเน้น ปรับสี และแสงของภาพ ตามควมเหมาะสม
     • ระยะเวลาการตกแต่งรูปภาพและการกำหนดส่งงานขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของการถ่ายภาพโดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเสมอ ปกติอยู่ที่ 3 - 7 วัน
     • หากมีรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมขอให้แจ้งช่างภาพโดยตรงก่อนเริ่มงาน
     • ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของช่างภาพและผู้ว่าจ้าง โดยผู้ถ่ายภาพอาจนำภาพไปใช้เป็นผลงานการถ่ายภาพ (Portfolio) แต่ไม่ได้นำไปใช้ค้าขายในเชิงพาณิชย์
     • ช่างภาพคุยง่าย คุยรายละเอียดและตกลงก่อนถ่ายงาน
     • ส่งงานเป็นไฟล์ JPEG ผ่านทาง Flash Drive 16 G.
     • ถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน ภาพที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นภาพที่คัดเลือก และ ทำการปรับโทนสีแล้วเรียบร้อย
     • ส่งไฟล์ภาพแบบ Full size ที่สามารถนำไปอัดภาพขนาดใหญ่ได้ และไฟล์ภาพขนาดเล็กเพื่อนำไปลง Social Networks ต่างๆครับ
   
               *กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง
     
               **กรณีถ่ายภาพบุคคลและงานพิธี เป็นราคาไม่รวมชุดและช่างแต่งหน้า
     
               ***ราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาที่ใช้ช่างภาพ 1 คนเท่านั้น

Various merit

ถ่ายงานบุญต่างๆ  ขึ้นบ้านใหม่,งานฉลอง ต่างๆ
ช่วงเวลา 06.00น.  – 12.00น.

พิธีการตอนเช้าตักบาตร ต่อด้วยพิธีกฤษ์งาม ยามดีของเจ้าภาพต่อจนเสร็จสิ้นงาน

 

     • แต่งโทนสีภาพให้ทุกใบจะเน้น ปรับสี และแสงของภาพ ตามควมเหมาะสม
     • ระยะเวลาการตกแต่งรูปภาพและการกำหนดส่งงานขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของการถ่ายภาพโดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเสมอ ปกติอยู่ที่ 3 - 7 วัน
     • หากมีรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมขอให้แจ้งช่างภาพโดยตรงก่อนเริ่มงาน
     • ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของช่างภาพและผู้ว่าจ้าง โดยผู้ถ่ายภาพอาจนำภาพไปใช้เป็นผลงานการถ่ายภาพ (Portfolio) แต่ไม่ได้นำไปใช้ค้าขายในเชิงพาณิชย์
     • ช่างภาพคุยง่าย คุยรายละเอียดและตกลงก่อนถ่ายงาน
     • ส่งงานเป็นไฟล์ JPEG ผ่านทาง Flash Drive 16 G.
     • ถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน ภาพที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นภาพที่คัดเลือก และ ทำการปรับโทนสีแล้วเรียบร้อย
     • ส่งไฟล์ภาพแบบ Full size ที่สามารถนำไปอัดภาพขนาดใหญ่ได้ และไฟล์ภาพขนาดเล็กเพื่อนำไปลง Social Networks ต่างๆครับ
   
               *กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง
     
               **กรณีถ่ายภาพบุคคลและงานพิธี เป็นราคาไม่รวมชุดและช่างแต่งหน้า
     
               ***ราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาที่ใช้ช่างภาพ 1 คนเท่านั้น

Family

ถ่ายงาน Family ทั่วไป ราคา  ( ราคา X,XXX )

**หมายเหตุ** ให้ลูกค้าเลือกภาพไปอัดเอง

(เพราะเลือกให้เองอาจจะไม่ถูกใจ+ประหยัดcostของคุณลูกค้า+บางคนไม่ต้องการอัดรูปออกมา)

แต่ถ้าต้องการอัลบั้ม+กรอบด้วย เราก็ยินดีทำให้

 

     • แต่งโทนสีภาพให้ทุกใบจะเน้น ปรับสี และแสงของภาพ ตามควมเหมาะสม
     • ระยะเวลาการตกแต่งรูปภาพและการกำหนดส่งงานขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของการถ่ายภาพโดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเสมอ ปกติอยู่ที่ 3 - 7 วัน
     • หากมีรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติมขอให้แจ้งช่างภาพโดยตรงก่อนเริ่มงาน
     • ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของช่างภาพและผู้ว่าจ้าง โดยผู้ถ่ายภาพอาจนำภาพไปใช้เป็นผลงานการถ่ายภาพ (Portfolio) แต่ไม่ได้นำไปใช้ค้าขายในเชิงพาณิชย์
     • ช่างภาพคุยง่าย คุยรายละเอียดและตกลงก่อนถ่ายงาน
     • ส่งงานเป็นไฟล์ JPEG ผ่านทาง Flash Drive 16 G.
     • ถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน ภาพที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นภาพที่คัดเลือก และ ทำการปรับโทนสีแล้วเรียบร้อย
     • ส่งไฟล์ภาพแบบ Full size ที่สามารถนำไปอัดภาพขนาดใหญ่ได้ และไฟล์ภาพขนาดเล็กเพื่อนำไปลง Social Networks ต่างๆครับ
   
               *กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง
     
               **กรณีถ่ายภาพบุคคลและงานพิธี เป็นราคาไม่รวมชุดและช่างแต่งหน้า
     
               ***ราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาที่ใช้ช่างภาพ 1 คนเท่านั้น

Total Page Visits: 31 - Today Page Visits: 1

Post Author: witsanuphoto

error: Content is protected !!